ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official disputes" — Słownik kolokacji angielskich

official disputes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne spory
  1. official rzeczownik + dispute czasownik
    Silna kolokacja

    Top officials at the department did not dispute the conclusions of the report.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo