"official speaking" — Słownik kolokacji angielskich

official speaking kolokacja
Popularniejsza odmiana: official speaks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe mówienie
  1. official rzeczownik + speak czasownik
    Zwykła kolokacja

    All the officials spoke on the condition that they not be named.

    Podobne kolokacje:

podobne do "official speaking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "official speaking" po angielsku

inne

powered by  eTutor logo