"Official fears" — Słownik kolokacji angielskich

Official fears kolokacja
Popularniejsza odmiana: official fears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficjalne strachy
  1. official rzeczownik + fear czasownik
    Luźna kolokacja

    Some officials fear any discussion of the economy would be bad for the President now, while others say he must take that risk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo