"official responds" — Słownik kolokacji angielskich

official responds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik odpowiada
  1. official rzeczownik + respond czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she said officials would not respond to it until today, if at all.

powered by  eTutor logo