ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official visiting" — Słownik kolokacji angielskich

official visiting kolokacja
Popularniejsza odmiana: official visits
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne składanie wizytę
  1. official rzeczownik + visit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Senior officials from the former government visit the camps regularly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo