"official declines" — Słownik kolokacji angielskich

official declines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne upadki
  1. official rzeczownik + decline czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    In several of the states, officials declined to talk about the case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo