"Official refuses" — Słownik kolokacji angielskich

Official refuses kolokacja
Popularniejsza odmiana: official refuses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficjalne śmiecie
  1. official rzeczownik + refuse czasownik
    Zwykła kolokacja

    Officials today refused to say where he was being held.

powered by  eTutor logo