"official refuses" — Słownik kolokacji angielskich

official refuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne śmiecie
  1. official rzeczownik + refuse czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials today refused to say where he was being held.

powered by  eTutor logo