PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"official hoping" — Słownik kolokacji angielskich

official hoping kolokacja
Popularniejsza odmiana: official hopes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne posiadanie nadzieję
  1. official rzeczownik + hope czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No one is sure what the cost will be, but officials hope to start the project in the spring.