"official calls" — Słownik kolokacji angielskich

official calls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowe rozmowy telefoniczne
  1. official rzeczownik + call czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The officials called the game the way they saw it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo