"official provides" — Słownik kolokacji angielskich

official provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik dostarcza
  1. official rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Local officials did not provide an explanation for the event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo