ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Official provides" — Słownik kolokacji angielskich

Official provides kolokacja
Popularniejsza odmiana: official provides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik dostarcza
  1. official rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Local officials did not provide an explanation for the event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo