PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"official begins" — Słownik kolokacji angielskich

official begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik napoczyna
  1. official rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    When it was over, local, state and federal officials began meeting.

powered by  eTutor logo