"official worries" — Słownik kolokacji angielskich

official worries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne niepokoje
  1. official rzeczownik + worry czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    These days, some officials even worry that the Government is doing too much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo