PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"official planning" — Słownik kolokacji angielskich

official planning kolokacja
Popularniejsza odmiana: official plans
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne planowanie
  1. official rzeczownik + plan czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was not clear whether officials planned to use force to open the university.