"Official hopes" — Słownik kolokacji angielskich

Official hopes kolokacja
Popularniejsza odmiana: official hopes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oficjalne nadzieje
  1. official rzeczownik + hope czasownik
    Silna kolokacja

    No one is sure what the cost will be, but officials hope to start the project in the spring.