ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Official argues" — Słownik kolokacji angielskich

Official argues kolokacja
Popularniejsza odmiana: official argues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik sprzecza się
  1. official rzeczownik + argue czasownik
    Luźna kolokacja

    And in many cases, the officials argue, the models have not worked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo