"Official knows" — Słownik kolokacji angielskich

Official knows kolokacja
Popularniejsza odmiana: official knows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik wie
  1. official rzeczownik + know czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Officials did not know how many parents were turned away.

powered by  eTutor logo