"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(4) hair, wader, bone
Kolokacji: 3
(6) level, height, tomb
Kolokacji: 3
(7) heaving, rise, swell
Kolokacji: 3
(9) tightness, congestion, cold
Kolokacji: 3
1. chest tightness = naprężenie klatkie piersiowej chest tightness
  • Feeling that you cannot take a deep breath (chest tightness).
  • But as attacks progress there is more chest tightness and shortness of breath.
  • He had complained of chest tightness that radiated into both arms.
  • Stop using acetylcysteine and call your doctor at once if you have chest tightness or trouble breathing.
  • If you have chest tightness, difficulty taking a breath, and/or wheezing, call your doctor.
  • Serious side effects include slowed or irregular breathing and chest tightness.
  • Then you may experience feelings of breathlessness, chest tightness, and coughing.
  • Other symptoms may include a dry cough, chest tightness, and difficult breathing.
  • I used to use the injection form but started to get chest tightness when using it!
  • When a person has shortness of breath they may also have chest tightness.
2. chest congestion = przeludnienie klatkie piersiowej chest congestion
3. chest cold = nieżyt dróg oddechowych chest cold
(10) protector, armor, pass
Kolokacji: 3
(11) strap, harness
Kolokacji: 2
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.