PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sling across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proca wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. sling czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some exotic-looking thing, one slung across the first man's chest, the other carried at port arms.