PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drop to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadać czyjś klatka piersiowa
  1. drop czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sloan's head dropped again to his chest as she slumped with relief.