PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"remove from one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usuwać czyjś klatka piersiowa
  1. remove czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In bitter silence, he removed it from his chest, and opened another into the pan.