"kick in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

kick in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kopniak w klatce piersiowej
  1. kick czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Twisting the gun away and kicking him hard in the chest.

podobne do "kick in the chest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kick in the chest" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik