PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"kick in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

kick in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kopniak w klatce piersiowej
  1. kick czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Twisting the gun away and kicking him hard in the chest.