PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drop on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać czyjś klatka piersiowa
  1. drop czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He dropped the useless hilt on the unconscious kid's chest.