PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest tightness" — Słownik kolokacji angielskich

chest tightness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprężenie klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + tightness rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Feeling that you cannot take a deep breath (chest tightness).

    Podobne kolokacje: