PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"muscular chest" — Słownik kolokacji angielskich

muscular chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): muskularna klatka piersiowa
  1. muscular przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She pressed both of her hands against his muscular chest and liked what she was feeling.

    Podobne kolokacje: