PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chest torn" — Słownik kolokacji angielskich

chest torn kolokacja
Popularniejsza odmiana: tear one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa podarty
  1. tear czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man fell to the ground, his chest torn open.