PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"tear one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

tear one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drzeć czyjś klatka piersiowa
  1. tear czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man fell to the ground, his chest torn open.