PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"shoot in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

shoot in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postrzel się w klatkę piersiową
  1. shoot czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He shot himself in the chest and then the head.