PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"bounce off one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbicie daleko czyjś klatka piersiowa
  1. bounce czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the swirling winds played with the ball's flight and it bounced off Israel's chest.