PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dowry chest" — Słownik kolokacji angielskich

dowry chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posag klatka piersiowa
  1. dowry rzeczownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We'll start with the inside frame sections on this dowry chest .

    Podobne kolokacje: