PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"tear from one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrywać czyjś klatka piersiowa
  1. tear czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The foremost person, a squat man in a business suit, tore something from his chest.