PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"pull from one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągać czyjś klatka piersiowa
  1. pull czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When Jora'h saw her image again, he felt his heart being pulled from his chest.