PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysuwać czyjś klatka piersiowa
  1. pull czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You're doing fine," he said as he pulled the covers back up to his chest.