PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"fire into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogień do czyjś klatka piersiowa
  1. fire czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then he fired the gun into his own chest.