PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"mighty chest" — Słownik kolokacji angielskich

mighty chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna klatka piersiowa
  1. mighty przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a gust of deep laughter from Conan's mighty chest.