PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"plunge into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nur do czyjś klatka piersiowa
  1. plunge czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If she'd had a knife at that moment, Whitney would have plunged it into his chest.