PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. pull czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The next moment he pulled the boy tightly against his chest.