PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"bloody chest" — Słownik kolokacji angielskich

bloody chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krwawiąca klatka piersiowa
  1. bloody przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A sob escaped her when she spied the arrow protruding from his bloody chest.