ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) cuss, curse
Kolokacji: 2
(3) Microsoft
Kolokacji: 1
(4) household, kind, vogue
Kolokacji: 3
(5) Sanskrit, MS, Urdu
Kolokacji: 3
(7) Nationality, English
Kolokacji: 2
(8) l, compound, f, n, c, ...
Kolokacji: 8
(9) parting, death
Kolokacji: 2
(10) loan, portmanteau
Kolokacji: 2
(12) opening, mouth, cross
Kolokacji: 3
(14) root, origin, father, trigger
Kolokacji: 4
(15) caution, advice, warning
Kolokacji: 3
(17) God, love, dread
Kolokacji: 3
(18) letter, honor, Four-letter
Kolokacji: 3
(19) vocabulary, dictionary
Kolokacji: 2
(20) nonsense, explanation
Kolokacji: 2
(21) g, thousand, m
Kolokacji: 3
(23) weasel, Norse, Bantu
Kolokacji: 3
1. weasel word = pokrętne wyjaśnienia, dwuznaczne wypowiedzi weasel word
  • Congress has limited the agency's discretion, he said, so it "used some weasel words" to get around the statute.
  • I don't want any weasel words about a proper negotiation process.
  • But the real weasel word in that last sentence is "interpret."
  • The key weasel word in that last sentence is "capacity".
  • It has got be something better than weasel words like 'legally accurate.'
  • If you use a "weasel word" after another, there is nothing left of the other.
  • Certainly, his strength is that he offers no weasel words.
  • Thus, words or claims that turn out to be empty upon analysis are known as "weasel words".
  • This whole thing is one weasel word after another.
  • There is no extra effort needed to follow up weasel words, lies etc.
2. Norse word = Staroskandynawskie słowo Norse word
3. Bantu word = Bantu słowo Bantu word
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.