"word tumbles" — Słownik kolokacji angielskich

word tumbles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo spada
  1. word rzeczownik + tumble czasownik
    Zwykła kolokacja

    The words tumbled out of me before I could stop them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo