"word trickles" — Słownik kolokacji angielskich

word trickles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strużki słowa
  1. word rzeczownik + trickle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the potentially embarrassing subject of the economy, the words "trickle down" and "tax and spend" apparently went unsaid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo