"word stumbles" — Słownik kolokacji angielskich

word stumbles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo potyka się
  1. word rzeczownik + stumble czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was speaking so quickly, with such barely contained outrage, that his words almost stumbled over each other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo