"unexpected word" — Słownik kolokacji angielskich

unexpected word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niespodziewane słowo
  1. unexpected przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had a gift for the unexpected word and an unusually wide range of knowledge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo