"unexpected" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unexpected przymiotnik

unexpected + rzeczownik
Kolokacji: 307
unexpected death • unexpected turn • unexpected place • unexpected success • unexpected way • unexpected result • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. unexpected death = nagła śmierć unexpected death
2. unexpected turn = nieoczekiwany zwrot unexpected turn
3. unexpected place = niespodziewane miejsce unexpected place
4. unexpected success = niespodziewany sukces unexpected success
5. unexpected way = niespodziewana droga unexpected way
6. unexpected result = niespodziewany skutek unexpected result
7. unexpected event = niespodziewane wydarzenie unexpected event
8. unexpected twist = nieoczekiwany zwrot akcji unexpected twist
9. unexpected direction = niespodziewany kierunek unexpected direction
11. unexpected effect = niespodziewany efekt unexpected effect
12. unexpected development = niespodziewany rozwój unexpected development
13. unexpected visitor = niespodziewany gość unexpected visitor
14. unexpected thing = niespodziewana rzecz unexpected thing
15. unexpected arrival = niespodziewany przyjazd unexpected arrival
16. unexpected problem = nieoczekiwany problem unexpected problem
17. unexpected pleasure = niespodziewana przyjemność unexpected pleasure
18. unexpected change = niespodziewana zmiana unexpected change
19. unexpected visit = niespodziewana wizyta unexpected visit
20. unexpected victory = niespodziewane zwycięstwo unexpected victory
21. unexpected appearance = niespodziewane pojawienie się unexpected appearance
22. unexpected loss = niespodziewana strata unexpected loss
23. unexpected move = niespodziewany ruch unexpected move
24. unexpected source = niespodziewane źródło unexpected source
25. unexpected attack = niespodziewany atak unexpected attack
26. unexpected consequence = niespodziewana konsekwencja unexpected consequence
27. unexpected quarter = niespodziewana ćwierć unexpected quarter
28. unexpected bonus = niespodziewany dodatek unexpected bonus
29. unexpected strength = niespodziewana siła unexpected strength
30. unexpected sound = niespodziewany dźwięk unexpected sound
31. unexpected news = niespodziewane wiadomości unexpected news
32. unexpected moment = niespodziewany moment unexpected moment
przysłówek + unexpected
Kolokacji: 12
totally unexpected • most unexpected • completely unexpected • entirely unexpected • wholly unexpected • ...
unexpected + przyimek
Kolokacji: 3
unexpected in • unexpected by • unexpected to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.