"word jolts" — Słownik kolokacji angielskich

word jolts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szarpnięcia słowa
  1. word rzeczownik + jolt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The knight's words jolted Nikol, drove her to action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo