"word slips" — Słownik kolokacji angielskich

word slips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyłki słowa
  1. word rzeczownik + slip czasownik
    Luźna kolokacja

    His words slipped past me like the sound of a clock or an ocean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo