"word reverberates" — Słownik kolokacji angielskich

word reverberates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wytapia w piecu płomiennym
  1. word rzeczownik + reverberate czasownik
    Luźna kolokacja

    As he left Frynkel's study, the older officer's words reverberated through his thoughts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo