ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
1. word gets out = słyszy się word gets out
3. word startles = słowo zaskakuje word startles
4. word reverberates = słowo wytapia w piecu płomiennym word reverberates
6. word slips = pomyłki słowa word slips
7. word rolls = rolki słowa word rolls
8. word leaps = skoki słowa word leaps
9. word springs = słowo skacze word springs
10. word goes out = słowo wychodzi word goes out
11. word trickles = strużki słowa word trickles
12. word trembles = słowo drży word trembles
13. word jolts = szarpnięcia słowa word jolts
14. word bounces = słowo odbija się word bounces
  • I yelled it at Ford, but naturally, he didn't hear me because my words were only bouncing about inside my skull.
  • The words bounced from building to building, and even more heads popped out of windows.
  • The word bounced back and forth between the cliffs.
  • I simply let the words bounce right off me!
  • "Be there," Rof said, his words bouncing between the damp wallstones.
  • But the words bounce around in his mind like ping-pong balls, full of air.
  • The word echoed and bounced in the blackness.
  • His words echoed and bounced from the rocky walls and died away until the valley was still again.
  • The mother had a twangy voice that caused her words to bounce around the elevator.
  • His words bounced shapelessly back and forth in the high comers.
15. word seeps = słowo przesącza się word seeps
16. word falters = słowo słabnie word falters
17. word stumbles = słowo potyka się word stumbles
18. word jars = słoiki słowa word jars
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.