ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"summarize in several words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): streść w kilku słowach
  1. summarize czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "There is an explanation, which can be summarized in two words."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo